Doppelzimmer mit Balkon

Doppelzimmer im 1. OG, mit Dusche und WC,
Balkon

Doppelzimmer Nr. 4

Bad Doppelzimmer Nr. 4